Centrum Aktywności Twórczej im. D.W. Winnicotta

Psychoanalityczna przestrzeń wspierająca wszechstronny rozwój psychoterapeutek i psychoterapeutów. Przyjazny grunt dla twórczych spotkań osób pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, sprzyjający integracji i budowaniu sieci wsparcia zawodowego.

Centrum prowadzą: Kinga Kocjan i Elżbieta Sala-Hołubowicz, redaktorki książki „Przejścia wewnętrzne. Pomiędzy myśleniem a czuciem” . Centrum powstało aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu wśród terapeutek i terapeutów, odpowiedzieć na potrzeby większej integracji środowiska, umożliwiać twórcze spotkania zawodowe. W planach jest powołanie Fundacji, która organizowałaby pomoc finansową i merytoryczną dla terapeutek i terapeutów w trudnym położeniu życiowym.

Siedziba CAT mieści się w Warszawie – jednak działania prowadzone są w różnych miejscach w Polsce.

W ramach centrum organizowane są:

  • seminaria łączące teorię z kreatywnymi działaniami
  • psychoanalitycznie zorientowane warsztaty artystyczne
  • zajęcia z twórczego pisania prac certyfikacyjnych, artykułów naukowych, popularnonaukowych, esejów.
  • interdyscyplinarne projekty łączące środowiska psychoterapeutyczne z twórcami kultury
  • spotkania z tłumacz(k)ami, autor(k)ami i badacz(k)ami
  • wystawy i inne formy prezentacji kreatywnych działań terapeutek i terapeutów
  • dyskusje wokół projekcji filmowych i wydarzeń artystycznych
  • działania o charakterze charytatywnym, z których zysk jest przeznaczany na wsparcie dla osób tworzących środowisko psychoterapeutyczne

Głęboka praca z wczesnymi stanami umysłu wymaga dobrego wyczuwania i rozumienia niewerbalnej komunikacji pacjenta, jest to możliwe, jeśli terapeuta posiada rozwinięte zdolności do symbolizowania oraz jest pomieszczony przez kontenerujące, twórcze środowisko – takie zdolności można wzmacniać poprzez eksploracje własnej twórczości w refleksyjnym otoczeniu.