O mnie

Jestem superwizorką i terapeutką szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, psycholożką, filozofką, prezeską Małopolskiego-Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzę zajęcia w ramach kursu uzupełniającego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Ośrodek Badań Edukacji i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Kierowałam Działem Edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (w latach 2011-2016) oraz prowadziłam zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jestem redaktorką publikacji Sztuka i wolność.  Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem kreatywności (2014) oraz autorką artykułów naukowych z zakresu arteterapii, edukacji kulturalnej, psychoanalitycznej teorii sztuki i historii ruchu kobiecego w Polsce.

Ukończyłam z wyróżnieniem filozofię oraz psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2018 roku uzyskałam certyfikat PTPP, spełniając tym samym wymogi Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Rozwijałam się klinicznie praktykując na Oddziale Rehabilitacyjno-Psychiatrycznym 7A Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, współpracując z Ambulatorium KSPP, od kilkunastu lat prowadzę prywatny gabinet.  Superwizuję Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia w Kra­ko­wie, Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME.

Centrum Aktywności Twórczej im. D.W. Winnicotta

Współtworzę razem z Kingą Kocjan przestrzeń wspierającą wszechstronny rozwój psychoterapeutek i psychoterapeutów, przyjazny grunt dla twórczych spotkań osób pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, sprzyjający naturalnej integracji i budowaniu sieci wsparcia zawodowego.


Publikacje

 • E. Sala –Hołubowicz (2024), I będzie mu wolno, Wunderblock. Psychoanaliza i filozofia.
 • E. Sala –Hołubowicz (2023), Słow(n)ik, w: „Idiomy. Psychoanaliza i życie społeczne”, nr 2/2023.
 • E. Sala –Hołubowicz (2019), „Wolałbym nie”. Bezradność jednostki i rola wspólnoty. Edukacja kulturowa w instytucji, w:  Współczesny museion. Edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły, M. Rusek, A. Pilch (red), Kraków: WUJ.
 • E. Sala–Hołubowicz (2019), Włączająca edukacja kulturowa jako receptywna relacja, w: Sztuka w edukacji, red. A. Zasucha, Katowice: BWA w Katowicach.
 • M. Mazik, E. Sala-Hołubowicz, Library as a Work of Contemporary Art, „Art Documentation” Spring 2017 issue . 
 • E. Sala-Hołubowicz (2016), Psychoterapia jako sztuka konkretna, w: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej: Kreatywność I”, s. 46-49.
 • E. Sala-Hołubowicz (2016), Pochwała nadmiaru. Kolekcjonowanie z perspektywy psychoanalitycznej, „MOCAK Forum: Kolekcje”, nr 1/2016 [12], s.104-107.
 • E. Sala-Hołubowicz (2016), Potencjał dezintegracji. Edukacja artystyczna adolescentów, w: Twórczość i edukacja artystyczna, I. Bugajska-Bigos, K. Gąsienica-Szostak (red.), Nowy Sącz.
 • E. Sala (2016) Gładziciele sztuki w:  „Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo/ European Humanities Studies: State nad Society” nr 1, 226-232. 
 • E. Sala –Hołubowicz (2015), „Przepaść nas nie przecina, przepaść nas otacza”. O różnicach między symptomem a symbolem. Perspektywa psychoanalityczna, w: Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Contemporary art. Theoretical and practical aspects, I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Nowy Sącz..
 • E. Sala (2015) Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem destrukcyjności we współczesnych sztukach wizualnych, „Zeszyty Artystyczne” nr 27, Poznań.
 • E. Sala (2015), O braku zgody na niewiedzę, nierozumienie i nieposiadanie, „MOCAK Forum: Sztuka w ujęciu klasowym” nr 1/2015 [11], s. 96-101.
 • E. Sala (2014) Edukacja bez wolności nie istnieje, w: Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości/ Art and Freedom. Psychoanalytical Reflection on the Meaning of Creativity, E. Sala (red.), Kraków: Wydawnictwo MOCAK-u.
 • E. Sala (2014), Granice sztuki, „MOCAK Forum: Psychoanaliza i granice sztuki” nr 2/2014 [9], s. 74-76.
 • E. Sala (2013), Siła traumy, bezsilność sztuki, „MOCAK Forum: Zbrodnia” nr 1/2013 [8], s. 86-89.
 • E. Sala (2013), Prawo matki, „MOCAK Forum: Zbrodnia” nr 1/2013 [8], s. 30-34.
 • E. Sala (2013), Szpitale, muzea, my, „MOCAK Forum: Wolność i swoboda” nr 2/2013 [7], s. 72-81.
 • E. Sala (2012). Mikołaj Rejs (Wers). W: Między anarchią a galerią. Polski street art cz. 2. E. Dymna, M.Rutkiewicz (red.), Warszawa: Carta Blanca , s. 258 – 259.
 • E. Sala (2012). Niewidzialni – niewidzialne. Pozdrowienia z Twierdzy Kraków!/ The Invisible. Greetings from Fortress Krakow! W: Grolsch – Artboom Festival w Krakowie/ in Krakow, A. Smolak (red.). Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe , s. 201 – 202.
 • E. Sala, (2011) Przemilczana historia polskiego feminizmu. W: Kobiety w społeczeństwie polskim, A. Palęckiej, H. Szczodry, M. Warat (red.), Kraków: WUJ, s. 233-250.
 • E. Sala, (2011). Trasa naukowczyń i emancypantek. W: Kraków Kobiet. A. Dudkiewicz, W. Szymański (red.). Kraków: Ha!Art, s. 35-40.
 • E. Sala, (2010) Solidarność i „kwestia kobieca”. W: „Pressje”. Teka XXI Klubu Jagiellońskiego, s. 36-45.
 • E. Sala,(2010), Komunikacja międzygatunkowa w badaniach z zakresu porównawczej psychologii kognitywnej. W: Rocznik Kognitywistyczny III/2009. A. Pohl, M. Goc, T. Konik, M. Siedlecka (red.). Kraków: WUJ, s. 125-132.
 • E. Sala, (2009). Habitus jako „prawo wcielone” w ujęciu Pierra Bourdieu. W: Wokół reguły. A. Dyrda (red.). Kraków: Towarzystwo Słuchaczów Biblioteki Prawa UJ, s. 49-56.

Wystąpienia

 • Wystąpienie: „Oto głoszę namiętność i mądrość ciasno w pasie zrośnięte jak centaur”. Przyjemność jako funkcja w procesie psychoanalitycznym, Konferencja: Seksualność i psychoanaliza. Organizatorzy: Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej Instytutu Filozofii i Socjologii / Polska Akademia Nauk, 27.04.2024.
 • Laboratorium troski. Spotkanie III: podejście psychoanalityczne. zorganizowane przez Piwnicę Powszechną (Klub „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie). 14.11.2023, Kraków
 • Wykład: „Brikoler i zepsuta maszyna. Twórczość jako autodestrukcja, XIX Konferencja OLZOiN Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego, Kraków, 16 września 2023.
 • Wykład: „Dziwny pies”-  kiedy wrogość wobec najbliższych staje się Obcym– w ramach wykładów otwartych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 7 października 2022, online.
 • Wystąpienie:„Animator” w ramach U- Rodzin D.W. Winnicotta. Organizatorzy spotkania: Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN. 1-2 października 2022.
 • Wykład: „Klitoria ternateńska. (Niezwyciężona) seksualność – o tym, czego nie zniszczy anoreksja”. Organizator wykładu: Filia Podkarpacka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 2 czerwca 2022, Rzeszów
 • Wykład: „Zaburzenia odżywiania i lęk przed zależnością. Perspektywa psychoanalityczna” w ramach cyklu: „Oswoić zaburzenia odżywiania”, organizator: Sekcja Dietetyki Koła Naukowego Studentów Psychologii „Pragma”. 29 kwietnia 2016, Kraków.
 • Wykład: „Psychoterapia jako sztuka konkretna. O twórczości odzyskującej teraźniejszość” inaugurujący powstanie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 19 luty 2016, Kraków.
 • Prowadzenie seminarium „Niewyśnione dzieła, nieopowiedziane sny. O znaczeniu wizualności w psychoterapii i sztuce” na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 6 czerwca 2015, Warszawa.
 • Prezentacja pracy klinicznej w ramach Dnia Otwartego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Tytuł odczytu ”Zerwane mosty. Praca z pacjentką z problemami z symbolizacją”. 7 marca 2015, Kraków.
 • 21-22 marca 2015, Konferencja „W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi” poświęcona pamięci prof. Marii Orwid. Tytuł wystąpienia: “Potencjał dezintegracji”, Kraków, MOCAK.
 • 24 kwietnia 2014 – Konferencja „Sztuka i wolność” (wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej). Tytuł wystąpienia: Edukacja bez wolności nie istnieje. Kraków, MOCAK.
 • 31 marca 2011, Kraków – wystąpienie w ramach Seminariów psychoanalitycznych organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, tytuł: „Kiedy matka staje się wilkiem. Życie psychiczne dziecka z perspektywy psychoanalitycznej”.

Działalność kuratorska

2009 roku związałam się z Grupą Artystyczną „Silnia”, którą tworzyłam razem z 9 absolwentami Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia i Krakowa. Zrealizowaliśmy wspólnie szereg wystaw ( SZKLARZ, U), , których finałem była kuratorowana przeze mnie wystawa „Niedopałki” w Galerii „As” w Krakowie. W toku dalszego rozwoju grupy i współpracy ze Stowarzyszeniem DoxoTronika powstał projekt „Index Errorum Dziecięcorum

Zostałam kuratorką społecznie zaangażowanego projektu: „Niewidzialni/Niewidzialne. Pozdrowienia z Twierdzy Kraków” zrealizowanego w ramach 4. ArtBoom Festival w Krakowie (2012).

W 2013 roku razem z Magdaleną Mazik współkuratorowałam wystawę Artbook. Nowe funkcje książki, którą ugościła Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 28.10-8.11. Również wspólnie przygotowałyśmy wystawę: Prywatne wnętrze. Wystawa obrazów i rysunków ze zbiorów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie (pokazywaną w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 12.4-2.8.2014, w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, 14.10-13.11.2014, na Zamku Książ, 17.11-15.12.2014 w ramach Wałbrzystkich Dni Zdrowia Psychicznego). 

W 2015 razem z Józefem Chrobakiem przygotowałam wystawę Marian Szulc (1922–1996). Malarstwo, rzeźba, fotografia, która pokazywana była w Bibliotece Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (21.03.2015 – 18.04) jako wydarzenie towarzyszące Konferencji „W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi” poświęconej pamięci prof. Marii Orwid. 

Animacja kulturowa i zarządzanie kadrami kultury

Stworzyłam projekt  Kultura nie wyklucza, w ramach którego szkoliłam kadry kultury z prowadzenia projektów edukacyjnych adresowanych m.in. do osób zmagających się z trudnościami psychicznymi. Szkolenia odbyły się m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, BWA w Tarnowie i Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Architektury we Wrocławiu, zadanie było realizowane w ramach Stypendium MKiDN (2019).

Tworzyłam projekty adresowane do grup defaforyzowanych: „Spotkajmy się!” (dorosłe osoby z autyzmem), „Czy odpowiesz na mój list?” (więźniowie Aresztu Śledczego w Krakowie), „Twórcza wymiana” (pacjenci Szpitala im.  dr. J. Babińskiego w Krakowie), Wyjątkowa Drużyna ( ZSS nr 2 w Krakowie), „Dotknij Sztuki”  (osoby niewidome i niedowidzące).

Jestem współautorką rocznych projektów dofinansowanych ze środków  MKiDN, m.in. Twórcza Kolekcja 2015, Sto lekcji o Kolekcji 2016, Bezinteresowność Sztuki 2016. Brałam udział w Poznańskim Regionalnym Kongresie Kultury w charakterze ekspertki oraz byłam współkordynatorką stolika edukacji kulturalnej Obywateli Kultury Miasta Krakowa.

Inne projekty: ReCycling, Ulotki (cz. I, cz. II), Powrót Książki.

Poezja

Za swoją twórczość poetycką otrzymałam: II miejsce w TRAKL-TAT Ogólnopolskim Konkursie Poletyckim im. G. Trakla (2023), wyróżnienie w 10. Konkursie im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2023, I miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka (2022), II miejsce w 53. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej (2022), wyróżnienie XXVII edycji konkursu poetyckiego „O Złote Pióro Sopotu” (2022) oraz I miejsce w IV Wieczorze Poezji Młodych w Rzeszowie (2004). Publikowałam w „Frazie” i „Toposie”, „Czasie Literatury” (w przygotowaniu).

Razem z Lechem Kalitą zrealizowałam projekt poetycko-muzyczny „Martwa Nędza