SZKOLENIA

Seminarium teoretyczno-kliniczne”Kreatywne stany umysłu”/ Kraków i online/

Cykl 10 spotkań poświęconych zagadnieniu kreatywności w pracy klinicznej. Każde spotkanie będzie się składało z dwóch 1,5 godzinnych bloków. W pierwszej części będziemy dyskutować artykuły psychoanalityczne pozwalające uchwycić zjawisko kreatywności w pracy klinicznej. Interesować nas będą także zagadnienia hamujące możliwości twórcze. Druga część seminarium będzie poświęcona superwizji.

W ramach seminarium odbędą się także zajęcia warsztatowe mające na celu ukazanie omawianych zjawisk w sposób praktyczny. Uczestnicy będą mogli także dzielić się swoją twórczością i korzystać z refleksji grupy.

Proponując artykuły do dyskusji będę korzystała zarówno z tradycji myśli independent jak i kleinowskiej. Postępuję w tym miejscu podobnie do Julie Friend (2022), amerykańskiej psychoanalityczki pracującej z parami, która komentując obie te tradycje  powiedziała: „W moim umyśle tworzą one razem pewnego rodzaju żywą, choć czasem burzliwą, „parę””. Uczestnicy seminarium będą mieli wpływ na wybór czytanych artykułów. Moje propozycje to m.in.:

D. Winnicott, Twórcze Życie, E. Modzelewska-Kossowska, Wolność w przestrzeni wewnętrznej, A. Werbart, Sztuka wolności. Siedem psychoanalitycznych tez na temat twórczości, M. Parsons, Psychoanaliza i sztuka. Słuchanie i patrzenie na zewnątrz i do środka, L. Kalita, „Mordercza pieść miłosna na wrzask solowy”. O muzyce psychotycznych stanów umysłu, E. Sala-Hołubowicz, Brikoler i zepsuta maszyna. Twórczość jako autodestrukcja, H. Blum, H. Picasso’s prolonged adolescence, his Blue Period, and blind figures, J. McDougall. Violence and creativity, M.Klein Wpływ dziecięcych sytuacji lękowych na sztukę i impuls twórczy, H. Segal,  Sztuka i pozycja depresyjna, Symbolizacja, A. Abella, Sztuka współczesna a estetyka w ujęciu Hanny Segal.

Celem seminarium jest m.in. ukazanie wartości różnic i idiomatyczności każdej terapeutki i terapeuty, wzmacnianie integracji różnych aspektów osobowości w pracy zawodowej, zaprezentowanie myśli psychoanalitycznej w szerszym kontekście kulturowym, a także rozwijanie kreatywności w pracy klinicznej.

Zgłoszenia: kontakt@esh.edu.pl

Terminy:
7.10, 4.11, 2.12 2023/ 6.01, 3.02, 2.03, 6.04, 8.06, 6.07 2024

grupa stacjonarna:  9.30- 12.45 Zajęcia odbywają się w Krakowie

grupa on-line: 13.10 -16.20

Koszt:

300 zł/ płatność w 10 ratach lub 2800 zł – płatność jednorazowa/ spotkania stacjonarnie

280 zł/ płatność w 10 ratach lub 2800 zł- płatność jednorazowa/ spotkania online

Seminarium w formie online będzie zmodyfikowaną wersją seminarium stacjonarnego

Nieobecność nie zwalnia z opłaty za zajęcia.

O mnie:

certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka i terapeutka szkoleniowa PTPP, psycholożka, filozofka, prezeska Małopolsko-Podkarpackiego Oddziału PTPP. Prowadzi zajęcia w ramach kursu uzupełniającego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Superwizuje krakowskie ośrodki psychoterapeutyczne. Przez wiele lat kierowała Działem Edukacji w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, gdzie korzystała z wiedzy psychoanalitycznej w tworzeniu przestrzeni umożliwiającej przekształcające spotkanie ze sztuką. W ramach stypendium MKiDN (2018) opracowała projekt „Kultura nie wyklucza”. Redaktorka publikacji „Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem kreatywności (2014)”. Nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

II Kliniczne Seminarium Psychosomatyczne